ENLLAÇ Ajuts per les activitats extraescolars esportives durant el curs escolar 2020-2021 a l’illa de Mallorca

Benvolgudes companys i companyes,

A continuació adjuntam l’enllaç a la subvenció destinada a atorgar ajuts a les famílies per sufragar les despeses derivades de la inscripció d’infants i joves entre els 6 i els 16 anys en activitats extraescolars esportives.

https://seu.conselldemallorca.net/ca/web/seu/fitxa?key=54862

 

Les sol·licituds de subvenció es podran presentar des de el día 15 de Septembre de 2020 i fins el día 30 d’Octubre de 2020, o fins que s’exhaureixi el crèdit de la convocatòria.

Indicar-vos que a partir de día 15 de setembre podreu descarregar des del mateix enllaç els documents de sol·licitud.

 

Salutacions.