CONCURSO DE DOMA CLÁSICA TERRITORIAL FINCA ES PI

COMITÉ ORGANIZADOR FINCA ES PI
Cami Destra s/n
Palma de Mallorca

Tel. 639 005 459 – Gabi Koch

FECHA DE CELEBRACIÓN

Domingo 19 de Abril 2019
10:00 – 16:00 (variable según número de participantes)

Reglamento